JUVENTUD. Titulos de diversas colecciones.

JUVENTUD. Titulos de diversas colecciones.

Coordinació de contingut i serveis editorials

Descripción

Creació d'un nou títol dirigit al segment de pares joves amb nens en edat preescolar, per incorporar a la col·lecció Materia Gris.