F.C. Barcelona

El Futbol Club Barcelona protegeix la utilització de la seva imatge i dels seus continguts a tot el món a través de la marca FCB Producte Oficial, que inclou tots els llibres que tenen continguts i imatges que son propietat industrial o intel·lectual del Club.

IMC Agència Literària canalitza totes les iniciatives editorials que el mercat editorial es proposa realitzar amb el FC Barcelona, les valora i les presenta al club, realitza el seguiment en el procés de creació i, una vegada acabat, gestiona els drets del club y actua como facilitador en temes de promoció.