Laura Garzón

Laura Garzón

Explico històries des que me’n recordo. Amb deu anys aconseguia que els meus amics deixessin de jugar a cuit i amagar, de donar puntades a una pilota o de barallar-se per saber de qui era la corda, per reunir-se al meu voltant i escoltar els meus contes.
Vaig viure “la movida” famosa dels 80 i vaig publicar en el primer número de “La Luna de Madrid” un article al costat d’un altre de l’Almodóvar! Quines coses!
Em vaig llicenciar en Publicitat i em vaig enganxar tant al vertigen de les multinacionals publicitàries que, per redactar textos que seduïssin al consumidor em vaig oblidar de la passió per escriure les meves pròpies històries.
Un dia em vaig llevar, em vaig mirar al mirall i no em vaig saber trobar. Aleshores vaig obrir un document en blanc i em vaig començar a buscar entre les meves paraules. “Promesas de Arena” son les primeres línies i els meus primers passos com autora.

Obras destacadas

Promesas de arena

Promesas de arena

Roca, 2015

Lucía acaba de finalitzar la seva carrera i viatja a Palestina com cooperant duna ONG....

Bibliografía completa

Roca, 2015